ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจติดตามอาหารกลางวัน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 140 ครั้ง ]

ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจติดตามอาหารกลางวัน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจติดตามอาหารกลางวัน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจติดตามอาหารกลางวัน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจติดตามอาหารกลางวัน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจติดตามอาหารกลางวัน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจติดตามอาหารกลางวัน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจติดตามอาหารกลางวัน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจติดตามอาหารกลางวัน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน และติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ที่โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการจัดโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตระหนักถึงคุณภาพอาหารตามหลักโภชนาการ จากโปรแกรม Thai school lunch อาหารกลางวันจึงมีคุณค่าครบทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยทางโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาสอนให้กับนักเรียน ได้แบ่งพื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน และช่วยกันดูแล โดยฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ มีการแบ่งกลุ่มดำเนินงานในการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงปลา เลี้ยงหอย เพาะเห็ด และปลูกพืชผักสวนครัว มีชุมชนให้การสนับสนุนในการทอดผ้าป่าข้าวเปลือก ข้าวสารและอาหารแห้ง                                                                             5

    ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจติดตามอาหารกลางวัน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจติดตามอาหารกลางวัน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจติดตามอาหารกลางวัน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจติดตามอาหารกลางวัน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจติดตามอาหารกลางวัน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจติดตามอาหารกลางวัน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจติดตามอาหารกลางวัน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจติดตามอาหารกลางวัน