ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเล่นพนันทายผลฟุตบอล

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 339 ครั้ง ]

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเล่นพนันทายผลฟุตบอล สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเล่นพนันทายผลฟุตบอล สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเล่นพนันทายผลฟุตบอล สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเล่นพนันทายผลฟุตบอล สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเล่นพนันทายผลฟุตบอล สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเล่นพนันทายผลฟุตบอล สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเล่นพนันทายผลฟุตบอล สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเล่นพนันทายผลฟุตบอล

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ. สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลกทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ด้วยการกล่าวคำปฏิญาณ ความว่า เราจะร่วมกันรณรงค์ ป้องกันและต่อต้านการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลกทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ทุกรูปแบบ เราจะชม เชียร์ การแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นเกมกีฬา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เราจะไม่เล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก ซึ่ง สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายป้องกันและแก้ปัญญาการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา และได้กำหนดมาตรการป้องกันการเล่นพนันทายผลฟุตบอล เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ดำเนินการสร้างความเข้าใจแก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ / คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจำนวน 100 คน ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 480 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงเรียนบ้านเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                                                             5

    สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเล่นพนันทายผลฟุตบอล สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเล่นพนันทายผลฟุตบอล สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเล่นพนันทายผลฟุตบอล สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเล่นพนันทายผลฟุตบอล สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเล่นพนันทายผลฟุตบอล สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเล่นพนันทายผลฟุตบอล สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเล่นพนันทายผลฟุตบอล สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเล่นพนันทายผลฟุตบอล