ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 213 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 มิ.ย. 61 นางสาวบุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามนโยบาย สพฐ. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่กำหนดมาตรการป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษาในช่วงแข่งขันฟุตบอลโลก ซึ่ง สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกับสำนักงานตำรวจภูธรเมืองพิจิตร และโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจถึงพิษภัยของการเล่นพนันบอล และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่กับชุมชนได้ โดยมีบุคลากรจากสำนักงานตำรวจภูธรเมืองพิจิตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ที่โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                                                             5

    สพป.พิจิตร เขต 1 รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561