ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ประชุมชี้แจง ITA Online

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 130 ครั้ง ]

 ประชุมชี้แจง ITA Online ประชุมชี้แจง ITA Online ประชุมชี้แจง ITA Online ประชุมชี้แจง ITA Online ประชุมชี้แจง ITA Online ประชุมชี้แจง ITA Online ประชุมชี้แจง ITA Online ประชุมชี้แจง ITA Online

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายพิษณุ เส็งพานิช รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อความเข้าใจและไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ มีผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1                                                                             6

   ประชุมชี้แจง ITA Online ประชุมชี้แจง ITA Online ประชุมชี้แจง ITA Online ประชุมชี้แจง ITA Online ประชุมชี้แจง ITA Online ประชุมชี้แจง ITA Online ประชุมชี้แจง ITA Online ประชุมชี้แจง ITA Online