ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 158 ครั้ง ]

ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่โรงเรียนบ้านโป่งน้อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป. พิจิตร เขต 1 ประธานการประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียน ประจำปี 2561 โรงเรียนสุดท้ายของภาคเหนือ พร้อมด้วยนายสุมนต์ ศิริธรรม รอง ผอ.สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 1 ,นายบุญหลาย หวานเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ,นายชวลิต คงคาเนรมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งลุง มิตรภาพที่ 198 สพป.สงขลา เขต 2 ,ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลาดกระบัง สพป.สมุทรปราการ เขต 2 และนางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. ซึ่ง สพฐ.ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 โดยกำหนดส่งเอกสารให้คณะกรรมการพิจารณา และประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินด้านเอกสารเพื่อรับการประเมินสภาพความเป็นจริง โดยมอบหมายให้ สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นเจ้าภาพประเมินสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนภาคเหนือ                                                                             5

    ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเหนือ