ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

มอบทุน O-NET คะแนนเต็ม 100

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 237 ครั้ง ]

มอบทุน O-NET คะแนนเต็ม 100 มอบทุน O-NET คะแนนเต็ม 100 มอบทุน O-NET คะแนนเต็ม 100 มอบทุน O-NET คะแนนเต็ม 100 มอบทุน O-NET คะแนนเต็ม 100 มอบทุน O-NET คะแนนเต็ม 100 มอบทุน O-NET คะแนนเต็ม 100 มอบทุน O-NET คะแนนเต็ม 100

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ได้คะแนนเต็ม 100 ในวิชาคณิตศาสตร์ 4 คน และภาษาอังกฤษ 2 คน รวม 6 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท และทุนสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ได้ลำดับที่ 1-10 ของโรงเรียนประจำจังหวัด 5 ทุน หลังจากนั้นกล่าวต้อนรับนักเรียนในรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพิจิตร เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน และนายประสาร เมืองเหลือ ผอ.โรงเรียนอนุบาลพิจิตร รายงานว่านักเรียนในปีนี้มีจำนวน 2118 คน เพิ่มจากปีที่แล้ว 100 คน มีความพร้อมด้านบุคลากร อาคารสถานที่ วิชาการ และงบประมาณ                                                                             6

    มอบทุน O-NET คะแนนเต็ม 100 มอบทุน O-NET คะแนนเต็ม 100 มอบทุน O-NET คะแนนเต็ม 100 มอบทุน O-NET คะแนนเต็ม 100 มอบทุน O-NET คะแนนเต็ม 100 มอบทุน O-NET คะแนนเต็ม 100 มอบทุน O-NET คะแนนเต็ม 100 มอบทุน O-NET คะแนนเต็ม 100