ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

เมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รุ่น 2

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 171 ครั้ง ]

เมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รุ่น 2 เมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รุ่น 2 เมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รุ่น 2 เมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รุ่น 2 เมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รุ่น 2 เมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รุ่น 2 เมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รุ่น 2 เมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รุ่น 2

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ กิจกรรมหลักเมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 โรงเรียนในอำเภออำเภอวังทรายพูน อำเภอสากเหล็ก และอำเภอสามง่าม เพื่อเสริมสร้างระบบดูแล เตรียมความพร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจ มีขวัญและกำลังใจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุในด้านต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ มีข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 เข้ารับการอบรม จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ในวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 รวม 1,500 คน ที่โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    เมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รุ่น 2 เมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รุ่น 2 เมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รุ่น 2 เมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รุ่น 2 เมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รุ่น 2 เมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รุ่น 2 เมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รุ่น 2 เมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รุ่น 2