ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

MOU อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 198 ครั้ง ]

MOU อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม MOU อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม MOU อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม MOU อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม MOU อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม MOU อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม MOU อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม MOU อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมตะเภาแก้ว ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา(โครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว) เพื่อเสริมสร้างทัศนคติด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และประสิทธิภาพ                                                                             6

    MOU อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม MOU อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม MOU อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม MOU อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม MOU อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม MOU อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม MOU อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม MOU อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม