ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ติวเข้มการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 217 ครั้ง ]

ติวเข้มการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ติวเข้มการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ติวเข้มการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ติวเข้มการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ติวเข้มการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ติวเข้มการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ติวเข้มการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ติวเข้มการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 19 เมษายน 2561 นายพิษณุ เส็งพานิช รอง.ผอ.สพป. พิจิตร เขต1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการหลักสูตร โครงสร้างรายวิชา เวลาเรียน การจัดทำคำอธิบายรายวิชา การวัดผลประเมินผล และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในปีการศึกษา 2561 ให้สอดคล้องกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีครูวิชาการเข้าอบรมกว่า 141 คน ในวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1                                                                             6

    ติวเข้มการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ติวเข้มการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ติวเข้มการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ติวเข้มการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ติวเข้มการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ติวเข้มการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ติวเข้มการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ติวเข้มการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)