ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

เปิดค่ายครูแกนนำการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 200 ครั้ง ]

เปิดค่ายครูแกนนำการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เปิดค่ายครูแกนนำการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เปิดค่ายครูแกนนำการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เปิดค่ายครูแกนนำการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           วันที่ 30 มีนาคม 2561 นายพิษณุ เส็งพานิช รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายครูแกนนำ การเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เพื่อให้นำความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากกิจกรรมค่าย ไปเผยแพร่ขยายผลให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียน ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ กำหนดค่ายระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2561 มีครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียงทุกโรงเรียนเข้าร่วมกว่า 150 คน ที่ ศูนย์ประชุม CK Convention Hall                                                                             6

    เปิดค่ายครูแกนนำการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เปิดค่ายครูแกนนำการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เปิดค่ายครูแกนนำการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เปิดค่ายครูแกนนำการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง