ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

กำแพงสามพัฒนาบุคลากร

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 271 ครั้ง ]

กำแพงสามพัฒนาบุคลากร กำแพงสามพัฒนาบุคลากร กำแพงสามพัฒนาบุคลากร กำแพงสามพัฒนาบุคลากร กำแพงสามพัฒนาบุคลากร กำแพงสามพัฒนาบุคลากร กำแพงสามพัฒนาบุคลากร กำแพงสามพัฒนาบุคลากร กำแพงสามพัฒนาบุคลากร กำแพงสามพัฒนาบุคลากร กำแพงสามพัฒนาบุคลากร กำแพงสามพัฒนาบุคลากร

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           วันที่ 26 มีนาคม 2561 นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของกลุ่มโรงเรียนกำแพงสาม มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน ที่โรงแรมมะพร้าวน้ำหอม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    กำแพงสามพัฒนาบุคลากร กำแพงสามพัฒนาบุคลากร กำแพงสามพัฒนาบุคลากร กำแพงสามพัฒนาบุคลากร กำแพงสามพัฒนาบุคลากร กำแพงสามพัฒนาบุคลากร กำแพงสามพัฒนาบุคลากร กำแพงสามพัฒนาบุคลากร กำแพงสามพัฒนาบุคลากร กำแพงสามพัฒนาบุคลากร กำแพงสามพัฒนาบุคลากร กำแพงสามพัฒนาบุคลากร