ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 273 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการบูรณาการการเรียนรู้สู่การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่จะช่วยแก้ปัญหาด้านโภชนาการ ซึ่งการที่นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าและครบถ้วนตามหลักโภชนาการ อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้ดีขึ้น กำหนดการประชุมในวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 มีผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและครูผู้รับผิดชอบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมกว่า 96 คน ที่ CK Convention Hall                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน