ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 774 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป. พิจิตร เขต 1 และนายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟชาละวัน) โดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่ CK Convention Hall                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า