ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ จังหวัดพิจิตร

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 265 ครั้ง ]

ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ จังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ จังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ จังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ จังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ จังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ จังหวัดพิจิตร

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 16-19 มีนาคม 2561 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมขับเคลื่อนโครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้ศึกษาดูงาน ในโครงการพระราชดำริ ดังนี้ 1.โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม 2.โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร อำเภอท่ายาง 3.ศูนย์การพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และ 4.ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับ มาขับเคลื่อนในพื้นที่และสถานศึกษา                                                                             6

    ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ จังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ จังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ จังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ จังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ จังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ จังหวัดพิจิตร