ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

แสดงความยินดีเหรียญรางวัลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 356 ครั้ง ]

แสดงความยินดีเหรียญรางวัลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แสดงความยินดีเหรียญรางวัลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แสดงความยินดีเหรียญรางวัลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในพิธีมอบเหรียญรางวัล ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดสอบและสนามสอบ ซึ่งเป็นโครงการที่ สสวท.ร่วมกับ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษาสมัครเข้าทดสอบความสามารถวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในส่วนสนามสอบของ สพป.พิจิตร เขต 1 มีนักเรียนสอบผ่านรอบ 2 ระดับชั้น ป. 3 วิชาวิทยาศาสตร์จำนวน 2 คน เข้ารับเหรียญรางวัล ได้แก่ เด็กชายชัชชนน เฉลยวิจิตร โรงเรียนอนุบาลวชิร และเด็กหญิงภัทรคีตา พลพวก โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา                                                                             6

    แสดงความยินดีเหรียญรางวัลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แสดงความยินดีเหรียญรางวัลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แสดงความยินดีเหรียญรางวัลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์