ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 296 ครั้ง ]

เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิด บ้านวิชาการ มอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนจบชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 36 คน มีกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับชมการแสดงความสามารถของนักเรียน ที่โรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเติบโต เป็นคนดีของสังคมต่อไป                                                                             6

    เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านป่าแซง