ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สร้างความเข้าใจ “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560”

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 266 ครั้ง ]

สร้างความเข้าใจ “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” สร้างความเข้าใจ “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” สร้างความเข้าใจ “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” สร้างความเข้าใจ “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” สร้างความเข้าใจ “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560”

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 นายพิษณุ เส็งพานิช รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับชมการประชุมสร้างความเข้าใจ “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” ผ่านทางระบบ VDO conference ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1                                                                             5

    สร้างความเข้าใจ “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” สร้างความเข้าใจ “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” สร้างความเข้าใจ “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” สร้างความเข้าใจ “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” สร้างความเข้าใจ “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560”