ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 261 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา นางสาวบุญครอง กุลดี รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และ ผอ.กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมการประชุม VDO Conference โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1                                                                             5

    สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร