ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ปิดอบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 265 ครั้ง ]

ปิดอบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร ปิดอบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร ปิดอบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร ปิดอบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร ปิดอบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร ปิดอบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร ปิดอบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร ปิดอบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานปิดการอบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา รุ่นที่ 3 โรงเรียนในอำเภอโพธิ์ประทับช้างและสากเหล็ก ซึ่งมีการอบรม 3 รุ่น ๆ ละ 3 วัน (รุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 กพ.61 รุ่นที่ 2 วันที่ 21-23 กพ.61 รุ่นที่ 3 วันที่ 26-28 กพ.61) รวม 136 โรงเรียน 690 คน ที่ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    ปิดอบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร ปิดอบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร ปิดอบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร ปิดอบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร ปิดอบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร ปิดอบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร ปิดอบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร ปิดอบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร