ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 194 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ จังหวัดพิจิตร ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อความเป็นศิริมงคลและหลังจากนั้นประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติให้สถานศึกษาในสังกัด                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา