ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100%

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 96 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100%

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม “การนิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% โดยใช้โปรแกรม Socrative Treatment”จุดที่ 5 War Room วังทรายพูน มีผู้บริหารโรงเรียน ครู จากโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด War Room วังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จำนวน 10 โรงเรียน 34 คน เข้าร่วมประชุมที่โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง (War Room วังทรายพูน) อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และพัฒนาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยกำหนดจุดในการประชุม 7 จุด 92 โรงเรียน 361 คน ได้แก่ War Room โอฆะนคร อำเภอเมือง,โพธิ์ประทับช้าง,สากเหล็ก,สระหลวง อำเภอเมือง,วังทรายพูน, สามง่ามและวชิรบารมี                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100%