ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 316 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา รุ่นที่ 3 โรงเรียนในอำเภอโพธิ์ประทับช้างและสากเหล็ก 42 โรงเรียน 220 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติดที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย สังคม และความมั่นคงของชาติ โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนละ 5 คน เข้ารับการอบรม 3 รุ่น ๆ ละ 3 วัน (รุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 กพ.61 รุ่นที่ 2 วันที่ 21-23 กพ.61 รุ่นที่ 3 วันที่ 26-28 กพ.61 รวม 136 โรงเรียน 690 คน ที่ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร