ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

เตรียมพร้อมนิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100%

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 164 ครั้ง ]

เตรียมพร้อมนิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100%

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุเทพ บุญวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม เพื่อตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนที่เป็นจุดในการขับเคลื่อนการใช้โปรแกรม Socrative สร้างแบบทดสอบในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการพัฒนาครูโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 7 War Room " การนิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% โดยใช้โปรแกรม Socrative Treatment" ที่โรงเรียนบ้านท่าพิกุล อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    เตรียมพร้อมนิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100%