ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100%

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 357 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100%

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม “การนิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% โดยใช้โปรแกรม Socrative Treatment”จุดที่ 2 War Room โพธิ์ประทับช้าง มีผู้บริหารโรงเรียน ครู จากโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด War Room โพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จำนวน 18 โรงเรียน 72 คน เข้าร่วมประชุมที่โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง (War Room โพธิ์ประทับช้าง) อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และพัฒนาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งกำหนดจุดในการประชุม 7 จุด 92 โรงเรียน 361 คน ได้แก่ War Room โอฆะนคร อำเภอเมือง,โพธิ์ประทับช้าง,สากเหล็ก,สระหลวง อำเภอเมือง,วังทรายพูน,สามง่ามและวชิรบารมี                                                                             5

    สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100%