ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 176 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายพิษณุ เส็งพานิช รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางชั้น ป.2,4,5และ ม.1,2 ซึ่งมีคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นวิทยากร ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า จังหวัดพิจิตร                                                                             24

    สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง