ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสถานที่ " การนิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% โดยใช้โปรแกรม Socrative Treatment"

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 85 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสถานที่

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุเทพ บุญวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม เพื่อตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนที่เป็นจุดในการขับเคลื่อนการใช้โปรแกรม Socrative สร้างแบบทดสอบในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการพัฒนาครูโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 7 War Room " การนิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 100% โดยใช้โปรแกรม Socrative Treatment" ที่โรงเรียนวัดดงชะพลู อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                                                             24

    สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสถานที่