ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 186 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติดที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย สังคม และความมั่นคงของชาติ รุ่นที่ 1 กำหนดการอบรมในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2561 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในอำเภอสามง่าม อำเภอวชิรบารมี เข้ารับการอบรม ที่ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                                                             24

    สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร