ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการใช้โปรแกรม Socrative

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 242 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการใช้โปรแกรม Socrative สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการใช้โปรแกรม Socrative สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการใช้โปรแกรม Socrative สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการใช้โปรแกรม Socrative สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการใช้โปรแกรม Socrative สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการใช้โปรแกรม Socrative

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงงเรียนบ้านทุ่งโม่ง โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน และโรงเรียนบ้านท่าพิกุล อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เพื่อตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนที่เป็นจุดในการขับเคลื่อนการใช้โปรแกรม Socrative สร้างแบบทดสอบในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการพัฒนาครูโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 7 War Room                                                                             24

    สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการใช้โปรแกรม Socrative สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการใช้โปรแกรม Socrative สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการใช้โปรแกรม Socrative สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการใช้โปรแกรม Socrative สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการใช้โปรแกรม Socrative สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการใช้โปรแกรม Socrative