ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 244 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำคำเสนอของบแลกเป้า ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย โดยมี รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ประธานทั้ง 7 War Room และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ที่ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ อ.เมือง จ.พิจิตร                                                                             24

    สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมการของบแลกเป้า