ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 263 ครั้ง ]

โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน
โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน
โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน
โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน
โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน
โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน
โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน
โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรม ฐานเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ฐานของไหว้ ฐานพู่กันจีน ฐานชงชา ฐานตำนานและประวัติวันตรุษจีน เป็นต้น                                                                             24

    โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน
โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน
โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน
โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน
โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน
โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน
โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน
โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน