ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนปฏิบัติการ(ลูกเสือ)

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 193 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนปฏิบัติการ(ลูกเสือ) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนปฏิบัติการ(ลูกเสือ) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนปฏิบัติการ(ลูกเสือ) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนปฏิบัติการ(ลูกเสือ)

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่จังหวัดนครราชสีมา นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการ(ลูกเสือ) เพื่อให้คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ให้ความเห็นชอบและใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนากิจการลูกเสือของ สพป.พิจิตร เขต 1                                                                             24

    สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนปฏิบัติการ(ลูกเสือ) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนปฏิบัติการ(ลูกเสือ) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนปฏิบัติการ(ลูกเสือ) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนปฏิบัติการ(ลูกเสือ)