ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 151 ครั้ง ]

ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตรเขต 1 และ ผอ.สพท.ใน cluster 18 เข้าศึกษาดูงานที่ ร.ร.อนุบาลประชารัฐสามัคคี อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ใน 10 ประเด็น นโยบายสำคัญ โดยมี ผอ.ศศิธร จ่าพิมาย ให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นกิจกรรมวันแรกของการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561 ตามกำหนดการประชุมในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สพป.นครราชสีมา เขต 4                                                                             24

    ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ