ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม นำสุข

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 165 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม นำสุข สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม นำสุข

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม นำสุข ซึ่งมีนักเรียนชั้น ป.5-6 ของกลุ่มโรงเรียนหัวดงฆะมัง จำนวน 6 โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน ที่โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา                                                                             24

    สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม นำสุข สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม นำสุข