ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

การสัมมนาผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 162 ครั้ง ]

การสัมมนาผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ การสัมมนาผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ การสัมมนาผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต1 ในฐานนะผู้แทนผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานลูกเสือในสำนักงานลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนกิจการลูกเสือ ณ โรงแรมริเวอร์ไชด์ กรุงเทพมหานคร                                                                             24

    การสัมมนาผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ การสัมมนาผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ การสัมมนาผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ