ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 169 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนา อย่างมีคุณภาพและ ต่อเนื่อง อันจะส่งผลประโยชน์ถึงตัวนักเรียน ที่ห้องประชุม สพป.พิจิตร เขต 1                                                                             24

    สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน