ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Socrative

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 236 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Socrative สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Socrative สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Socrative สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Socrative สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Socrative สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Socrative สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Socrative

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมสวัสดิการ สพป.พิจิตร เขต 1 นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุม วางแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้โปรแกรม Socrative สร้างแบบทดสอบในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 7 War Room และเพื่อสนองนโยบาย นายกรัฐมนตรีอีกด้วย                                                                             24

    สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Socrative สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Socrative สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Socrative สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Socrative สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Socrative สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Socrative สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Socrative