ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ O – NET

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 144 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ O – NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ O – NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ O – NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ O – NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ O – NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ O – NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ O – NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ O – NET

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมตะเภาแก้ว สพป.พิจิตร เขต 1 นายพิษณุ เส็งพานิช รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับศูนย์สอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อนำไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยจะทำการทดสอบในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561                                                                             24

    สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ O – NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ O – NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ O – NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ O – NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ O – NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ O – NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ O – NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ O – NET