ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

รางวัลแห่งความภาคภูมิ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 176 ครั้ง ]

รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป. พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วย นายประสาร เมืองเหลือ ผอ.โรงเรียนอนุบาลพิจิตร นนางสาวทองปอน พิรา ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 1 และนางนิสรณ์ กัณฑษา ครู โรงเรียนบ้านสายคำโห้ รับเครื่องหมายเขิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี ปี 2560" ที่ห้องประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร                                                                             24

    รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ