ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

การประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 191 ครั้ง ]

การประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ การประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ การประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ การประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อรับมอบนโยบายในการดำเนินงานการจัดการศึกษาจาก สพฐ. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2561 ณ Centara Mae Sot Hill Resort อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก                                                                             24

    การประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ การประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ การประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ การประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ