ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 วางแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 283 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 วางแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 วางแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 วางแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 วางแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 วางแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 วางแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 วางแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 วางแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 มกราคม 2561 นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รอง ผอ. สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยมีนายสุวรรณ นรพักตร์ กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ การรายงานผล เกี่ยวกับการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ห้องประชุมตะเภาแก้ว สพป.พิจิตร เขต 1                                                                             24

  สพป.พิจิตร เขต 1 วางแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 วางแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 วางแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 วางแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 วางแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 วางแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 วางแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สพป.พิจิตร เขต 1 วางแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561