ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

คณะผู้บริหาร สพป.พิจิตร เขต 1 ขอพรปีใหม่ 2561

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 306 ครั้ง ]

คณะผู้บริหาร สพป.พิจิตร เขต 1 ขอพรปีใหม่ 2561 คณะผู้บริหาร สพป.พิจิตร เขต 1 ขอพรปีใหม่ 2561 คณะผู้บริหาร สพป.พิจิตร เขต 1 ขอพรปีใหม่ 2561 คณะผู้บริหาร สพป.พิจิตร เขต 1 ขอพรปีใหม่ 2561 คณะผู้บริหาร สพป.พิจิตร เขต 1 ขอพรปีใหม่ 2561 คณะผู้บริหาร สพป.พิจิตร เขต 1 ขอพรปีใหม่ 2561

ผู้ดูแลระบบ
โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพฐ.

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 ม.ค 61 ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำคณะผู้บริหาร รองฯ,ผอ.กลุ่มงานในสังกัด เข้ากราบขอพร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และนายเทอด โหมดชัง อดีตหัวหน้าฯ สปอ.เมืองพิจิตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นการแสดงความรักและเคารพผู้บังคับบัญชา ในโอกาสนี้ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวอวยพรให้ข้าราชการในสังกัดทุกท่าน มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความอดทนต่อการทำงาน ยึดหลักธรรมะเป็นหลักการดำเนินชีวิต..@@@@                                                                             9

    คณะผู้บริหาร สพป.พิจิตร เขต 1 ขอพรปีใหม่ 2561 คณะผู้บริหาร สพป.พิจิตร เขต 1 ขอพรปีใหม่ 2561 คณะผู้บริหาร สพป.พิจิตร เขต 1 ขอพรปีใหม่ 2561 คณะผู้บริหาร สพป.พิจิตร เขต 1 ขอพรปีใหม่ 2561 คณะผู้บริหาร สพป.พิจิตร เขต 1 ขอพรปีใหม่ 2561 คณะผู้บริหาร สพป.พิจิตร เขต 1 ขอพรปีใหม่ 2561