ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference)

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 239 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference)

ผู้ดูแลระบบ
โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพฐ.

          เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Conference) โดยมีนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญคือการมอบของขวัญปีใหม่แก่ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนของ ศธ. และแนวทางการดำเนินงานการนำของขวัญของ ศธ.สู่การปฏิบัติ หลังจากนั้น ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ชี้แจงนโยบายและข้อราชการของ สพป.พิจิตร เขต 1 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษา และมอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ณ ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1..อัษฎาวุธ/ภาพ : ธาริณี/ข่าว                                                                             8

    สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference)