ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด "สภากาแฟยามเช้า"หน่วยงานราชการจังหวัดพิจิตร

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 114 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เช้าวันที่ 13 ธ.ค. 60 ดร.สกลภัทร เขียว่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษา ,หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และชมรมธนาคาร ภายในจังหวัดพิจิตร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพฯ พร้อมกล่าวต้อนรับ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิจิตร ที่ได้เดินทางมาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ในกิจกรรม "สภากาแฟ"ยามเช้า ณ สำนักงาน กศน.พิจิตร @@@@                                                                             4

    สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัด