ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 225 ครั้ง ]

ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน

ผู้ดูแลระบบ
โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพฐ.

          เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธาน เปิดการอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความตระหนัก ให้เยาวชนนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยยึดหลักศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ที่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวและสังคม กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2560 รวม 3 วัน 2 คืน มีนักเรียนในอำเภอวชิรบารมี กว่า 130 คน เข้ารับการอบรม ณ ศาลาการเปรียญวัดบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร..อัษฎาวุธ:ภาพ/ธาริณี:ข่าว                                                                             4

    ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน