ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

กีฬานักเรียนอำเภอวังทรายพูน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 233 ครั้ง ]

กีฬานักเรียนอำเภอวังทรายพูน กีฬานักเรียนอำเภอวังทรายพูน กีฬานักเรียนอำเภอวังทรายพูน กีฬานักเรียนอำเภอวังทรายพูน กีฬานักเรียนอำเภอวังทรายพูน กีฬานักเรียนอำเภอวังทรายพูน กีฬานักเรียนอำเภอวังทรายพูน กีฬานักเรียนอำเภอวังทรายพูน

ผู้ดูแลระบบ
โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพฐ.

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค 60 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอวังทรายพูน ประจำปี 2560 ในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬาให้แก่นักเรียน ให้รู้จัก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา พร้อมกับใช้กีฬาเป็นการต่อต้านยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และคัดเลือกตัวแทนในอำเภอวังทรายพูนเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป มีนักเรียนในอำเภอวังทรายพูน จำนวน 11 โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ณ สนามหน้าว่าที่การอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ..                                                                             4

    กีฬานักเรียนอำเภอวังทรายพูน กีฬานักเรียนอำเภอวังทรายพูน กีฬานักเรียนอำเภอวังทรายพูน กีฬานักเรียนอำเภอวังทรายพูน กีฬานักเรียนอำเภอวังทรายพูน กีฬานักเรียนอำเภอวังทรายพูน กีฬานักเรียนอำเภอวังทรายพูน กีฬานักเรียนอำเภอวังทรายพูน