ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมงาน “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” ปี 2560

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 192 ครั้ง ]

ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมงาน “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” ปี 2560 ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมงาน “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” ปี 2560 ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมงาน “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” ปี 2560

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมงาน “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” ปี 2560 ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา และให้สถานศึกษาพอเพียงนำเสนอผลงานเพื่อรับการคัดเลือก “รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ปี 2560” ระดับประเทศ ที่ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร                                                                             24

    ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมงาน “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” ปี 2560 ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมงาน “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” ปี 2560 ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมงาน “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” ปี 2560