ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 187 ครั้ง ]

กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง

ผู้ดูแลระบบ
โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพฐ.

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 พ.ย 60 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร นายพิษณุ เส็งพานิช รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กีฑา กลุ่มหลักเมือง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกลุ่มหลักเมืองได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างโรงเรียนภายในกลุ่ม และฝึกให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาให้กับนักเรียนในกลุ่ม พร้อมกับคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา เพื่อเข้าแข่งขันในระดับอำเภอต่อไป...อัษฎาวุธ/ภาพ ธาริณี /ข่าว                                                                             2

    กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง กีฬานักเรียนกลุ่มหลักเมือง