ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิด ภาคเรียนที่ 2

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 294 ครั้ง ]

ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิด ภาคเรียนที่ 2

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคลองโนน อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในโอกาสที่เปิดภาคเรียนที่ 2 เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานพัฒนาการศึกษา ใน " พิจิตรเมืองงาม" ซึ่งเรือธงการศึกษา เพื่อความเป็นพิจิตรเมืองงาม คือ 5 ความงาม : AISET A : งามความสำเร็จ I : งามความซื่อสัตย์ S : งามการบริการ E : งามความชำนาญ T : งามทีมงาม พร้อมทั้งให้โอกาสในการทบทวน ศักยภาพเพื่อให้ทุกคนมีศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาสูงสุด ในยุค Thailand 4.0 ใน 8 ช่องทาง คือ 2IEP2W2T ดังนี้ • IDP : เพื่อวิเคราะห์ตน/งาน/พัฒนา • IFLIX : เพื่อเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ในวิถีชีวิต จากสื่อภาพยนตร์ • ECHO ENGLISH : เพื่อเรียนรู้ภาษอังกฤษ ตามต้องการ จำเป็น • PLC : เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในบริบทจริง • WORLD CAFE' : เพื่อใช้เทคนิค STAR ในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ • WAR ROOM : เพื่อให้ทุกระดับมีทีมขับเคลื่อนนโยบาย ต่อเนื่อง • TEACHER PD : เพื่อเตรียมองค์ความรู้ / ทักษะพื้นฐาน ในวิชา คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ และ STEM ศึกษา • TEPE ONLINE : เพื่อพัฒนา สมรรถนะหลักของตนเอง                                                                             24

    ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิด ภาคเรียนที่ 2