ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 217 ครั้ง ]

ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเข้ารับการอบรมกว่า 130 คน ที่ห้องประชุมศรีมาลา อาคารพิจิตรกัลยาณี 1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร                                                                             24

    ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC