ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

รางวัลแห่งความภาคภูมิ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 304 ครั้ง ]

รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ซึ่งสพป.พิจิตร เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ดังนี้ 1.ทีมโรงเรียนวัดดงกลาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท จากการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนักเรียน สพฐ. OBEC YUNG BEACH VOLLEYBALL 2017 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ สนามแข่งขันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.ทีมโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ รุ่นอายุ 12 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท จากการแข่งขันเซปักตะกร้อนักเรียน สพฐ. OBEC YUNG Sepak Takraw 2017 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ สนามแข่งขันจังหวัดนครพนม 3.โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 25,000 บาท เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 2560 ของสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับดีเด่น 4.โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท เป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 5.โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการแสดงดนตรีและร้องเพลง ที่จัดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ บริเวณบึงสีไฟ ซึ่งจังหวัดพิจิตรได้จัดงาน “คนพิจิตรตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” โดยมอบหมายให้ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแสดงดนตรีและร้องเพลง “รักพ่อ ไม่มีวันพอเพียง” ได่แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลพิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม                                                                             24

    รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ รางวัลแห่งความภาคภูมิ